ชุดขาปักน้ำหยดสำเร็จรูป
10.00 บาท
ติดต่อสอบถาม
1 ชุด ประกอบไปด้วย ขาปักน้ำหยดรุ่นงอ
+ สายท่อ PE ขนาด 60 เซนติเมตร
(สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการได้)
+ หัวน้ำหยดปรับชดเชยแรงดัน 2.1 ลิตร/ชั่วโมง
(สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการได้)

หัวน้ำหยดปรับชุดเชยแรงดัน มีขนาด
1.1/2.0/2.1/4.0 ลิตรต่อชั่วโมง