คลิปเปอร์
1,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

คุณสมบัติ

- ความต้านทานที่มีประสิทธิภาพสูง

- ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามการใช้งาน

- ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนของสนิม