บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ เมล็ดผักสลัด รวมถึงโรงเรือนขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านระบบปลูกมากกว่า 15 ปี และทีมงานวิศวกรที่มีผลงานด้านการออกแบบ และก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 60 ปี

คัดสรรสินค้าที่ได้รับระบบมาตรฐาน มอก. จึงมั่นใจในคุณภาพผลงาน และคุณภาพสินค้า ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้บริษัทต้องพัฒนา และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะโลกร้อนปัจจุบัน

  •   ร่วมวางแผนทั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงการผลิต
  •   ทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงเรือนกว่า 20 ปี
  •   ออกแบบระบบควบคุมตรงตามเป้าหมายการผลิต
  •   วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก
  •   สำนักงานในประเทศไทย พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด